Organizator: Teatr Ziemi Rybnickiej

Zgłoszenia

Warsztaty wokalne  w ramach MIĘDZYNARODOWEGO SILESIA GOSPEL FESTIVAL im. Norberta Blachy w dniach 23-24 marca r.

Uczestnicy warsztatów pracują w dwóch grupach wiekowych:

Gospel Kids   - dzieci w wieku 6 - 13 lat 
Gospel           - młodzież i dorośli od 14 lat

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru Ziemi Rybnickiej w Rybniku przy ul. Plac Teatralny im Kazimierza Kutza 1.

Warunki Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia osób indywidualnych przyjmujemy wyłącznie przez portal Strefa Zajęć.
  2. Zgłoszenia grup zorganizowanych dokonuje lider grupy poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia na adres Biura Organizacyjnego festiwalu. 
  3. Obowiązkiem każdego uczestnika jest dostarczenie w dniu rozpoczęcia Festiwalu wypełnionego Oświadczenia Uczestnika. W przypadku uczestników niepełnoletnich Oświadczenie wypełniają opiekunowie prawni.
  4. Uczestnicy indywidualni regulują należność za pomocą portalu strefazajec.pl lub w kasie biletowej TZR.
  5. W przypadku grup zorganizowanych opłaty należy dokonać na konto bankowe podane w Regulaminie.
  6. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.
  7. Wpłacona kwota NIE PODLEGA ZWROTOWI (za wyjątkiem warunków określonych w pkt III 6 Regulaminu).
  8. W przypadku odwołania /przesunięcia Festiwalu na inny termin wszystkie wpłaty wniesione przez uczestników zostaną zwrócone a zapisy unieważnione.

 

Pliki do pobrania:

pdf
plik pdf - 233.3 KB
docx
plik docx - 12.9 KB

(Wypełnia i przesyła lider grupy lub placówka delegująca)